søndag den 24. januar 2010

AT 2012: Katastrofen - årsager og konsekvenser

Som opfølger til SRP bogen er vi nu ved at lægge sidste hånd på "AT bogen".

AT-bogen hjælper eleven til at lave en god præstation til den afsluttende eksamen i 3.g. Eksamen består af:
  • et mundtligt forsvar af en på forhånd udarbejdet synopsis
  • en efterfølgende dialog med udgangspunkt i synopsen
Synopsen skal redegøre for elevens undersøgelse af en selvvalgt problemstilling. I besvarelsen skal der især være fokus på anvendelse af fagets metoder, og hvilke muligheder og begrænsninger metoderne generelt har.

Synopsen indgår i sig selv ikke i den samlede bedømmelse, men at have arbejdet grundigt med synopsen giver et godt grundlag for den mundtlige eksamen.

Til den mundtlige eksamen forbereder eleven et talepapir og holder sit oplæg ud fra dette. Derefter kan eksaminator og censor spørge ind til fagenes metoder, og her gælder det om at være godt forberedt.

AT bogen hjælper eleven igennem alle faserne:
  • Valg af sag, fag og problemformulering
  • Løsning af synopsis
  • Fra synopsis til talepapir
  • "Forberedelse" af dialog
  • Tips til den mundtlige eksamen

Ingen kommentarer: